PC-Käyttäjät ry                    12.1.1993
Helsinki

Jäsenkirje 1/93

Henkilövalinnat

Marraskuussa pidetyssä syyskokouksessa valittiin yhdistykselle kuluvan vuoden hallitus ja muita toimihenkilöitä. Alla on luettelo henkilövalinnoista:

Puheenjohtajaksi valittiin Ari Järmälä.

Hallituksen varsinaiset jäseninä entisistä jatkavat Henry Hellsten, Valto P. Koskinen ynnä Jari Tuomi. Uusia varsinaisia jäseniä ovat Simo Blom, Janne Snabb, Hannu Strang ja Mauno Tuohiniemi.

Hallituksen varajäsenenä entisistä jatkaa Ari Rautiainen ja hän toimii samalla yhdistyksen sihteerinä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Henrik Ahlgren.

Yhdistys on Tietotekniikan liiton jäsenjärjestö, ja sille kuuluu liiton sääntöjen ja yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti kolme liittokokousedustajaa, jotka ovat Ari Järmälä, Ari Rautiainen ja Mauno Tuohiniemi.

Yhdistyksen tilintarkastajina jatkavat Risto Saarni ja Hannu Määttänen. Varatilintarkastajiksi valittiin Heimo Sertti ja Seppo Tossavainen.

Yhdistyksen sähköpostilaatikosta vastaa edelleen Jari Nopanen.

Talousarvio vuodelle 1993

Tulot:
Jäsenmaksut
 Perusmaksu         11000
 Jäsenosuudet        41100
Korkotuotot          2500
Ilmoitustulot         6000
Liiton jäsentiedotus     8550
-----------------------------------
Tulot yhteensä        69150


Menot:
Jäsenlehti          25000
Kokouskulut          4500
Toimistokulut         3000
Jäsenkirjeet         6400
Sekalaiset, 10-v-juhla    5000
Laitehankinnat        10000
Sähköpostilaatikko
 Puhelin- ja modeemikulut  3000
 Muut käyttökulut      2500
Toiminnan kehittäminen    15000
PD-ohjelmat, tarvikkeet    500
Lahjat ja huomionosoitukset  2000
-----------------------------------
Menot yhteensä        76900
Budjetti on siis laadittu 7750 mk alijäämäiseksi, koska edellisvuosilta on kertynyt jonkin verran ylijäämää.

Toiminta

Toiminta jatkuu ainakin entisenlaisena. Hallitus ottaa innolla vastaan teiltä jäseniltä ehdotuksia uusista toimintaideoista. Vuosi 1993 on yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi, jota aiotaan painottaa ja tuoda esille vuoden aikana. Näillä näkymin vuosijuhla järjestetään syyskaudella, koska yhdistyskin on perustettu vasta kesällä 1983.

Jäsenmaksut

Maksut nousevat n. 7 %, kuten maksulapuista olette jo havainneetkin. Uudet jäsenmaksut ovat: henkilöjäsen 235 mk, opiskelijat 107 mk, toissijainen ja perhejäsenyys 54 mk. Opiskelijat joutuvat edelleen todistamaan täysipäiväisen opiskelunsa tai muun tulottomuutensa.

Kevätkokouskutsu

Kevätkokous, jossa käsitellään sääntömääräiset vuoteen 1992 liittyvät asiat, kutsutaan täten koolle. Ajankohta on 30.03.93 klo 17.00 ja paikka Hotelli Kuninkaantie, Lakelankatu 1, 02770 ESPOO (Espoon keskus). 25.2. mennessä ilmoittautuneille tiedossa myös pientä purtavaa, ilmoittautuminen PCUF MAIL jarmala tai 90-2226428.

Kevätkokouksen lisäksi tilaisuudessa alustaa Leena Aho Microsoft Oy:stä mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmien kehityksestä. Yhdistyksen toiminta kevätkaudella 1993

Vierailut ja kokoukset

16.02.93 klo 17 Compaq Computer Oy, Valkjärventie 2 (SPEKTRI) 02130 ESPOO (HPY kartta sivu 23, ruutu 75/44). Compaq-mikrotietokoneiden ja Compaq-yrityksen esittely. Ilmoittautumiset: PCUF MAIL: vpk tai puh. 513362 (työ) 10.helmi- kuuta 1993 mennessä / Valto Koskinen. Mukaan mahtuu max. 30 jäsentä.
30.03.93 klo 17 Kevätkokous. Ks. tarkemmin yllä.
21.4.93 Scribona Suomi Oy, Sinimäentie 14, 02630 ESPOO. Aiheena erilaiset laitteet ja ohjelmat (ent. Esselte), kokoontumisaika ilmoitetetaan PC-Käyttäjä-lehdessä 1/93 samoin kuin osanottajien lukumäärä ja ilmoittautumistapa.

Tiistaikokoukset

Pidetään ATK-Instituutissa (Itä-Pasilassa, Rautatieläisenkatu 5) kuukauden toisena tiistaina klo 17. Tarkempi kokoontumispaikka ilmoitetaan aulassa.
12.1.93   Paradox (Juha Mäkinen, Juha Mäkinen Oy)
9.2.93   Grafiikkaohjaimet
9.3.93   Massamuistit 
13.4.93   Kirjoittimet (Tuotepäällikkö Kimmo Manninen (Hewlett-
      Packard Oy)).
11.5.93   Yllätys (tarkemmin PC-Käyttäjä -lehdessä)
Tervetuloa tilaisuuksiin!
Hallitus