SUOMEN PARAPSYKOLOGINEN TUTKIMUSSEURA RY

c/o Olavi Kiviniemi, Kalliokaari 13, 10300 KARJAA

 

Seuran yhteyspuhelin (09) 488 497 vastaa tiistaisin klo 10.00–12.00.

Parapsykologiaa www -verkossa: http://www.pcuf.fi/~msiivola/para2000

Rajatiedon Yhteistyö ry.: http://www.rajatiedonyhteistyo.fi

ParaNet: http://www.paranet.fi

 

KEVÄT 2009

KOKOUSAIKA   Tammikuussa klo 18.30 - 20.30, helmikuussa 18.00 - 20.00

 

KOKOUSPAIKKA

Rajatiedon Keskus, Uudenmaankatu 33, Helsinki.

Jäsenille pääsymaksu on EUR 2,- ellei muuta ole mainittu. Ei-jäsenten pääsymaksu kuukausikokouksiin on EUR 5,- tai joskus korotettu.

 

 

KOKOUKSET

 

13.1.         Yrjö Kallinen: Elämän syvyysaspektin arviointia  

(18.30)          Kallista pidettiin yleisesti aikansa parhaana puhujana Suomessa. Kuunnellaan hänen

Sällskapet för Psykisk Forskning -seuran kokouksessa 18.4.1969 pitämänsä HYVÄ,

syvällinen esitelmä tärkeästä aiheesta.

 

24.2.         Seuran vuosikokous klo 18.00 - n. klo 19

(18.00)     Käsitellään sääntöjen 9. pykälän asiat: tiliasiat, toimintakertomus sekä puheenjohtajan ja

                johtokunnan jäsenten vaali. Kaikki seuran toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet mukaan,

                 jäsenet vaikuttamaan!

 

                 Vuosikokouksen jälkeen noin klo 19 Olavi Kiviniemi: Ufosieppaukset

                 Professori John Mack ja monet muut ovat tutkineet ufosieppauksia. Mitä heidän saamistaan

                 tuloksista voidaan päätellä kokijoiden kertomuksista?

 

* * * * * * *

 

                 SEURAN TILANTEESTA

 

                 Nykyinen puheenjohtaja Olavi Kiviniemi luopuu vuosikokouksessa puheenjohtajan

                 tehtävistä. Uutta ehdokasta puheenjohtajaksi ei ole toistaiseksi löydetty, joten seuran

                 johtokunnan kokoonpano ja jatkotoiminta ovat vaakalaudalla. Koska varmuutta jatkosta

                 ei ole, niin jäsenmaksuja ei johtokunnan päätöksen mukaan kerätä vuoden alussa, kuten

                 normaalisti on tehty. Tuleva puheenjohtaja ja johtokunta tekevät parhaaksi katsomallaan

                 tavalla.

 

                 On tärkeätä, että mahdollisimman moni jäsen osallistuu helmikuun vuosikokoukseen, koska

                 on tehtävä tärkeitä päätöksiä. Jani Lassila on järjestänyt sunnuntaiksi 25.1.2009 seuran toi-

                 mintaa koskevan ideointikokouksen, josta on hänen antamiaan lisätietoja seuraavalla sivulla.

 

                 23.12.2008

                 Hyvät parapsykologian ystävät,


                 Suomen parapsykologisen tutkimusseuran puheenjohtaja Olavi Kiviniemi on ilmoittanut

                 jättäytyvänsä tehtävistään ensi vuonna. Niinpä on ajankohtaista istua pohtimaan alan

                 tulevaisuutta, etsiä uusia ideoita ja kasvoja antamaan jatkuvuutta suomalaiseen parapsyko-

                 logiaan. Jotta voimme taata parapsykologisen seuran toiminnan vielä tulevaisuudessakin,

                 olen päättänyt järjestää pienimuotoisen ideariihen.

 

                 Kokoonnumme sunnuntaina 25.1. 2009 klo 14.30 Rajatiedon keskuksessa, Uudenmaanka-

                 dulla. Tarkoituksena on pohtia keskustelupiirin siirtämistä paraseuran puitteisiin, jotta

                 tämäntyyppinen toiminta keskittyisi jatkossa vain yhteen yhdistykseen ja kokeellinen

                 tutkimustoiminta jäisi instituutin ydinalueeksi. Lisäksi kysymme, korvaako internet

                 jollakin tavalla perinteistä seuratoimintaa, eli tarvitsisiko yhdistys uudenlaisia toiminta-

                 malleja. Toiminnassa on syytä herätellä myös uusia ideoita internetin hyödyntämiseen

                 nykyistä monipuolisemmin, verkossa tapahtuvan julkaisutoiminnan ja tiedottamisen muodos-

                 sa. Oleellinen kysymys kuuluukin, minkälaisille asioille on kysyntää multimedian ympäröi-

                 mässä nykymaailmassa?

 

                 Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota tasapuolinen kuva parapsykologiaan liittyvistä aihe-

                 alueista, josta on vuosien kuluessa joustettu yhä enemmän yleisen rajatiedon suuntaan.

                 On kuitenkin varsin selvää, että toimintaan kaivattaisiin uusia lähestymistapoja.

                 On ehdotettu, että tämä aihevalikoima saattaisi tarvita kuitenkin täydentämistä uusien

                 henkisten ja tieteellisten ajatusten sekä merkittävien toisinajattelijoiden muodossa.

                 Toimintaan pitäisi joidenkin ehdotusten mukaan saada enemmän vuorovaikutteisuutta ja

                 kehittävän ilmapiirin hyödyntämistä, eli yleensäkin sellaisia asioita, joita eivät verkon

                 palvelut pysty ihmisille tarjoamaan. Ehkäpä tarpeen onkin tehdä perinteistä luentotoimintaa

                 täydentäviä avauksia. Pyydänkin lukijoita osaltaan pohtimaan uusia ideoita toimintaan.

 

                 Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta avauksesta voisi toimia heti tilaisuuden jälkeen

                 järjestettävä pienimuotoinen esittelykierros Helsingin alueen kummitustaloihin, jonka

                 vetää allekirjoittanut. Lähdemme liikenteeseen noin klo 16.30 Rajatiedon keskuksen

                 edestä. Kierrokselle voi osallistua, vaikkei olisikaan mukana itse ideariihessä (ja päin-

                 vastoin). Ideariihi sekä kummituskierros ovat luonnollisesti maksuttomia. Kaikki ovat

                 tervetulleita mukaan!

 

                 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

 

                 Toivoo, Jani Lassila