Lämpöarvoltaan likimain toisiaan vastaavat polttoainemäärät:
Turvebriketti Palaturve Jyrsinturve Koivuhalko Polttohake Puupelletti Kivihiili Raskasöljy Kevytöljy
t m3 m3 p-m3 m3 t T t m3 MWh
1,00 3,92 5,67 3,19 6,38 1,06 0,73 0,45 0,51 5,10
0,25 1,00 1,44 0,81 1,63 0,27 0,18 0,12 0,13 1,30
0,18 0,69 1,00 0,56 1,13 0,19 0,13 0,08 0,09 0,90
0,31 1,23 1,78 1,00 2,00 0,33 0,22 0,14 0,16 1,60
0,16 0,62 0,89 0,50 1,00 0,17 0,11 0,07 0,08 0,80
0,94 3,69 5,33 3,00 4,88 1,00 0,68 0,42 0,48 4,80
1,39 5,47 7,90 4,44 8,89 1,48 1,00 0,63 0,71 7,11
2,22 8,69 12,56 7,06 14,13 2,35 1,59 1,00 1,13 11,30
1,96 7,69 11,11 6,25 12,50 2,08 1,41 0,89 1,00 10,00
Kustannusvertailu

  • Takaisin