SYTYKE Julkaisut

SYTYKE ry:n työryhmät ovat tuottaneet 1988 - 1994 "SYTYKE Raportit"-sarjassa seuraavat kirjamuodossa julkaistut raportit:

Kokemuksia tietojärjestelmien rakentamisesta työasema- arkkitehtuureihin:
Työasema-arkkitehtuuri-ryhmä (Kari Kivistö) 1994.

Laatujärjestelmän käyttöönotto:
LAATU-ryhmä (Maija-Liisa Niskanen) 1994.

STST-malli:
Relaatiotietokantaryhmä (Tapio Lahdenmäki) 1993.

Oliot systeemityössä:
OPO-ryhmä (Sakari Lehtonen) 1992.

Tietokoneavusteinen systeemityö - kannattavuus, menetelmät, käyttöönotto:
Tietokoneavusteisen systeemityön kannattavuus-ryhmä (Hannu Mäki) 1990,
Tietokoneavusteisen systeemityön menetelmät ja välineet -ryhmä (Lauri Laitinen) 1990,
Tietokoneavusteisen systeemityön käyttöönotto - ryhmä (Heidi Santtila) 1990.

Kokemuksia relaatiotietokannoista:
Relaatiotietokanta-ryhmä I (Merja Korpela) 1990.

Systeemisuunnittelun työasema:
TAS-ryhmä (Jorma Järvinen) 1988.


Kokemuksia tietojärjestelmien rakentamisesta työasema- arkkitehtuureihin

Selvityksen suoritustapa
Käsiteet
Kyselyn tulokset

 1. Yritys ja vastaaja
 2. Työasema-arkkitehtuuriin perustuvan järjestelmän perustiedot
 3. tekninen ympäristö ja toteutusvälineet
 4. Järjestelmän rakentaminen
 5. Projektin hallinta
 6. Odotukset ja kokemukset työasema-arkkitehtuurista, tulevaisuuden näkymät

Yhteenveto

1994. ISBN 951-762-215-5


Laatujärjestelmän käyttöönotto

 1. Laatujärjestelmä
 2. Laatujärjestelmän käyttöönotto
 3. Johto ja esimiehet laatujärjestelmän käyttöönotossa
 4. Tarkistuslistat
 5. Vinkkejä johdolle
 6. Vinkkejä laatujärjestelmävastaavalle
 7. Vinkkejä linjaesimiehelle
 8. Vinkkejä projektipäällikölle
 9. Vinkkejä ylläpitovastaavalle

1993. ISBN 951-762-207-4


STST-Malli

 1. Johdanto
 2. Vanhoja malleja ja menetelmiä
 3. STST-malli
 4. Relaatiokannan suunnittelu
 5. Suorituskyvyn tarkastamien testiympäristössä
 6. Projektien ohjaus STST-mallissa
 7. Laadunvarmistus
 8. Ositetun rakentamisen oppimishyödyt
 9. STST-mallin kokeilu
 10. STST-malli: edut, haitat ja vaatimukset

1993. ISBN 951-762-182-X.


Oliot systeemityössä

 1. Johdanto
 2. Oliolähestymistavan kehittyminen
 3. Peruskäsitteistö
 4. Kuvaustekniikat
 5. Systeemityön eteneminen
 6. Oliot ja systeemityön tuotavuus
 7. Oliotietokannat
 8. Oliovälineet
 9. Yhteenveto

1992. ISBN 951-762-166-5


Tietokoneavusteinen systeemityö -
kannattavuus, menetelmät, käyttöönotto

A. Kannattavuus

  1. TAS:n vaikutusten ryhmittely
  2. Vaikutukset tuottavuuteen ja tehokkuuteen
  3. Vaikutukset laatuun
  4. Esimerkki laskelma TAS:n vaikutuksista yrityksissä

B. Menetelmät

  1. Toimintomallitus
  2. Tietomallitus
  3. Tila- ja oliomallitus
  4. Menetelmistöt
  5. Kysely
  6. Menetelmien näkökulmat ja sukupuu

C. Käyttöönotto

  1. Sovelluskehitys liiketoiminnan näkökulmasta
  2. Systeemityön kehittäminen
  3. Malli, menetelmä ja TAS-välineen valinta
  4. Käyttöönotto
  5. Seuranta

1990. ISBN 951-762-147-7


Kokemuksia relaatiotietokannoista

 1. Johdanto
 2. Yhteenveto
 3. Yhteenveto kokemuksista
 4. Työryhmän jäsenten kokemuksia ja mielipiteitä

1990. ISBN 951-762-139-6


Systeemisuunnittelun työasema

 1. Johdanto
 2. Systeemisuunnittelu systeemityön osana
 3. Systeemisuunnittelun työaseman kuvaus
 4. Systeemisuunnittelun CASE-ohjelmistot
 5. CASE-työvälineselvitys
 6. CASE-välineen hankinta ja käyttöönotto
 7. Systeemisuunnittelun työaseman kehitysnäkymiä
 8. Yhteenveto ja johtopäätöksiä
 9. CASE-välineet ja käyttökokemukset

1988. ISBN 951-762-135-3


Raportteja möi:

Suomen Atk-kustannus Oyj.

Kaikki raportit ovat nyt lopuunmyyty.


Lauri Laitinen lauri.laitinen(miuku)nokia.com