pcuf.fi | Jäsenpalvelut | In English

PC-käyttäjät ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

PC-käyttäjät ry. toteuttaa toimintavuonna sääntömääräistä toiminnallista tavoitettaan: henkilökohtaisten tietokoneiden tarkoituksenmukaisen käytön edistämistä niiden merkistä ja käyttöjärjestelmästä riippumatta. Lisäksi tavoitteenamme on edistää muiden digitaalisten laitteiden, järjestelmien sekä ohjelmistojen käyttöä ja tietämystä niistä. Keinoina käytetään mm. sähköposti- ja internetpalvelujen, koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien sekä tutustumiskäyntien järjestämistä.

Yleistoiminta

Yhdistys pyrkii toimimaan jäsenistönsä eduksi mahdollistamalla ja toteuttamalla sellaista yhdistyksen toimintaperiaatteisiin kuuluvaa toimintaa, johon yksittäisillä jäsenellä ei ole mahdollisuuksia tai resursseja.

Yhdistys voi tukea jäsenistönsä yleishyödyllisiä ja vapaaehtoisvoimin toteutettavia toimintaperiaatteiden mukaisia hankkeita tarjoamalla heidän käyttöönsä sopivissa määrin yhdistyksen resursseja: keskitetysti tuotettuja palveluja, tiloja, laitteita, osaamista, pieniä avustuksia tai laitelahjoituksia ja muuta yhdistystoimintaan sopivaa tukea.

Yhdistys pitää yhteyttä muihin alan järjestöihin ja osallistuu erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Yhdistys panostaa myös jäsenhankintaan.

PC-käyttäjät ry on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n, TIVIA, teemayhdistys.

Jäsentilaisuudet

Kevät- ja syyskaudella järjestetään teemailtoja ja työpajoja, joissa käsitellään ajankohtaisia ja jäseniä kiinnostavia aiheita tietotekniikan ja tietoliikenteen alueilta. Aihealueita ovat muun muassa käyttöjärjestelmät, virtualisointi, pilvipalvelut, älylaitteet ja järjestelmät, robotiikka, IoT, tietoliikenne- ja puhelintekniikka, multimedia, ohjelmointi ja pelit. Tilaisuuksissa jäsenten on mahdollista jakaa tietoja ja kokemuksia keskenään ja pitää yllä jäsenten keskinäistä verkostoa. Tavoitteena on järjestää ainakin ainakin kaksi tapahtumailtaa sekä kevät- että syyskaudella.

Yhdistys tukee jäsentensä omaehtoista toimintaa, tietyistä aihealueesta kiinnostuneet  jäsenet voivat valmistella ja järjestää tilaisuuksia muille yhdistyksen jäsenille tai julkiselle yleisölle. Yhdistyksen tuki edellyttää tilaisuuskohtaisesti hallituksen hyväksynnän. Tuki voi kattaa tilaisuuteen liittyvien laitteiden, tarvikkeiden ja tilan hankintaan tai vuokraamiseen liittyviä kuluja, kuljetuskuluja sekä tilaisuudessa järjestettävään tarjoiluun liittyviä kuluja.

Koulutustapahtumia ja yritysvierailuja voidaan järjestää jäsenten toiveiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Vapaa-ajan tapahtumia järjestetään perinteiseen tyyliin syys- ja kevätkokousten yhteydessä. Myös perinteinen koko perheen tapahtuma järjestetään.

Lisäksi pyritään järjestämään, jäsenten kiinnostuksen mukaan, pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuva vapaamuotoinen retki.

Palvelutuotanto

Yhdistys ei pyri kilpailemaan kaupallisten internet-operaattorien kanssa, vaan ylläpitää jäsenille maksutonta Internetiin kytkettyä (jo yli 25 vuotta toiminutta) sähköpostijärjestelmää sekä kaikille avointa WWW-palvelinta, johon jäsenillä on mahdollisuus tehdä omia kotisivuja. Jäsenillä on mahdollisuus myös hakea palvelimen käyttöjärjestelmään oma käyttäjätunnus (shell-oikeudet).

Internetin kautta saatavia palveluita tarjotaan ja kehitetään jäsenten käyttöön jatkossakin. Jatketaan palvelimen ohjelmiston uusimista tarkoituksena taata paremmat ja varmemmat jäsenpalvelut.

Tiedotus

www.pcuf.fi  on yhdistyksen ensisijainen tiedottamiskanava niin toiminnassa, tapahtumissa kuin sääntömääräisissä asioissa. Sääntömääräisistä asioista tiedotetaan myös sähköpostilla. Tarpeen mukaan lähetetään jäsenpostia postitse tai tiedotetaan Tietokone-lehden jäsenpalstalla.

PC-käyttäjät ry

Hallitus

 

Jäseneksi liittyminen

PC-käyttäjät

Muokkaukset

Pc-käyttäjät ry, PL 494, 00101 Helsinki, info@pcuf.fi
Sivusto toimii Netdoc CMS -ohjelmistolla