PC-käyttäjät ry

pcuf.fi | Jsenpalvelut | Palaute | In English
Edellinen Sisällys Seuraava PC-KÄYTTÄJÄ 2/96

PC-käyttäjät ry:n syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidettiin tiistaina 12.11.1996 ATKinstituutissa. Paikalle oli saapunut 29 jäsentä. Kokouksen alussa luovutettiin kunniakirjat lahjoineen yhdistyksen toiminnassa pitkään mukana olleille toimihenkilöille: PC-käyttäjä-lehden päätoimittaja Valto Koskiselle ja sihteerin sekä taloudenhoitajan tehtäviä hoitaneelle Ari Rautiaiselle.

*extra Kuvassa Heikki Raussi, Valto Koskinen ja Ari Järmälä

Kokouksessa käsiteltiin kokouskutsussa mainitut asiat, joita olivat vuoden 1997 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja jäsenmaksuista päättäminen. Lisäksi valittiin vuodelle 1997 hallitus ja puheenjohtaja. Kokouksessa päätetyistä jäsenmaksuasioista on kerrottu tarkemmin jäsensihteerin palstalla.

Vuoden 1997 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Henrik Ahlgren

Jäsenet:    Mikko Ahonen
        Sami Einola
        Ari Järmälä
        Lauri Laitinen
        Jari Nopanen
        Heikki Raussi
        Tero Wiheriäkoski

Varajäsenet:  Jyri Lindroos
        Mauno Tuohiniemi
Kokouksen jälkeen juotiin kahvit ja pidettiin teemailta, jossa asianajaja Kimmo Rekola kertoi netin tekijänoikeusasioista.

*extra Kimmo Rekola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


PC-KÄYTTÄJÄT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1997

JOHDANTO

PC-käyttäjät ry:n tärkeimpinä toimintamuotoina vuonna 1997 
tulee olemaan yhdistyksen oman sähköpostilaatikon ylläpito 
ja kehittäminen, Internet-tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen 
jäsenille, teemaillat, yritysvierailut ja PC-KÄYTTÄJÄ-lehden 
julkaiseminen.

YLEISTOIMINTA

Yhdistys pyrkiii pitämään yhteyttä muihin alan järjestöihin ja 
osallistumaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Yhteyttä Tieto-
tekniikan liittoon pidetään yllä päivittäisissä rutiiniasioissa ja 
osallistumalla liiton liittokokouksiin, joissa yhdistyksellä 
tulee olemaan neljä edustajaa. Yhdistys panostaa myös uusien 
jäsenten hankintaan.

JULKAISUTOIMINTA

PC-KÄYTTÄJÄ-lehti on yhdistyksen virallinen äänen-
kannattaja. Lehdessä julkaistaan alaa käsitteleviä mielipiteitä 
ja kirjoituksia. PC-KÄYTTÄJÄ-lehdestä tehdään myös säh-
köinen versio, jota tarjotaan vaihtoehdoksi paperiversiolle 
niille jäsenille, jotka haluavat lukea sen yhdistyksen sähkö-
postilaatikosta.

Jäsenkirjeiden avulla tiedotetaan jäsenille yhdistyksen 
toiminnasta kevät- ja syyskauden alussa, jollei tietoa saada 
kulkemaan esim. jäsenlehden tai virallisen ilmoituslehden 
(Tietoviikko) välityksellä. Ajankohtaisia tiedotteita yhdis-
tyksen tapahtumista julkaistaan myös sähköisessä muodossa 
PCUF-postilaatikossa ja pc-tiedote@pcuf.fi sähköpostitus-
listalla.

TEEMAILTA- ja VIERAILUTOIMINTA

Teemailtoja järjestetään kevät- ja syyskaudella kerran 
kuukaudessa ATK-instituutissa. Teemailtojen aiheet käsitte-
levät ajankohtaisia kysymyksiä tietokone- ja tietoliikenne-
alalla.

Yritysvierailut säilyvät oleellisena osana yhdistyksen 
toimintaa, koska niiden avulla jäsenien on mahdollista saada 
uusinta tietoa vastailmestyneistä tuotteista sekä niiden 
maahantuojista ja jälleenmyyjistä. Lisäksi järjestään pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuva vapaamuotoinen 
retki.

TIETOLIIKENNETOIMINTA

Yhdistyksen sähköpostilaatikko PCUF on jäsenten nopein 
tiedotuskanava. Kasvaneen käyttäjäkunnan johdosta sähkö-
postilaatikon laitteistoa ja modeemipalveluita tullaan uusi-
maan ja kehittämään vastaamaan paremmin käyttäjien 
tarpeita.

Internet-tietoliikenneverkon kautta saatavia palveluita tarjo-
taan jäsenten käyttöön jatkossakin. Yhdistyksen purkki pyrkii 
seuraamaan alan nopeaa kehitystä ja mahdollisuuksien mu-
kaan hankkimaan uusimmat palvelut jäsenistön käytettäviksi.


PC-käyttäjät ry
Hallitus


Pc-käyttäjät ry, PL 494, 00101 Helsinki, info@pcuf.fi