Tärkeimpiä korkeatasoisia parapsykologisia aikakauslehtiä ovat nykyisin:
European Journal of Parapsychology
Journal of Parapsychology
Journal of the American Society of Psychic Research
Journal of the Society of Psychical Research
Zeitschrift für Psychologische Grenzgebiete
Muita aikakauslehtiä, jotka ovat julkaisseet parapsykologiaa käsitteleviä kirjoituksia, ovat:
Foundations of Physics
Journal of the Society of Psychical Research
Journal of Scientific Exploration
Proceedings of the IEEE
Psychological Bulletin
Statistical Science
Subtle Energies
Science
Nature

15 KYSYMYKSIÄ TAVALLISISTA ILMIÖISTÄ

15.1 ONKO KUMMITUKSIA OLEMASSA?

Nykyisin vallitsevan käsityksen mukaan ne mystiset aineelliset vaikutukset, joita on kautta historian pidetty kummitusten (ruumiittomien henkien) aikaansaannoksina, kuten esineiden siirtymiset, oudot äänet, arvoitukselliset tuoksut ja sähkölaitteiden oikuttelu, ovat todellisuudessa räyhähenki-ilmiöitä (ks. alla). Ilmestyksiä, joiden yhteydessä ei esiinny aineellisia vaikutuksia, pidetään joko normaaleina psykologisina ilmiöinä (so. aistiharhoina) tai mahdollisesti aitona psi-välitteisenä tietona.

15.2 ONKO RÄYHÄHENKIÄ OLEMASSA?

Räyhähenget (saksankielisessä muodossa Poltergeist l. "meluisat henget") ilmenevät tavallisesti outoina sähköilmiöinä tai esineiden selittämättömänä siirtymisenä. Aikoinaan näitä ilmiöitä ajateltiin kummitusten aikaansaamiksi, mutta tutkijoiden, erityisesti William G. Roll'in, vuosikymmeniä kestäneiden tutkimusten tuloksena saatu todistusaineisto viittaa nyt siihen, että räyhähenget ovat PK-ilmiöitä, joita tuottamassa on yksi tai useampi ihminen, yleensä joku levoton murrosikäinen.

15.3 JOS PSI ON TODELLISUUTTA, MIKSI KASINOT LYÖVÄT RAHOIKSI?

Joidenkin kasinopelien teoreettinen taloetu on suhteellisen pieni, esimerkiksi optimaalisesti pelatussa noppapelissä suunnilleen 1%. Tämä merkitsee, että hyvät nopanpelaajat saattavat pitkällä tähtäimellä saada takaisin 99 penniä jokaisesta pelaamastaan markasta. Jos he "iskevät kultasuoneen", he saattavat jopa voittaakin hieman. Useimpien pelien osalta tosiasiallinen talovoitto on käytännössä suhteellisen suuri (suunnilleen 25% pöytäpeleissä), koska ihmiset harvoin pelaavat johdonmukaisesti ja kasinoympäristö on tarkoituksellisesti suunniteltu meluisaksi ja visuaalisesti huomiota hajottavaksi. Jos siis jonkun parapsyykkisesti herkän ihmisen pitäisi pystyä vaikuttamaan kasinon tuottoon pitkällä aikavälillä, hänen olisi (a) ymmärrettävä kunkin pelaamansa pelin strategia, (b) pelattava johdonmukaisesti tuon strategian mukaisesti ja (c) käytettävä johdonmukaisesti vahvaa, luotettavaa psi:tä.

Pitkällä aikavälillä kasinojen tuotot ovat ennakoitavan vakaat, mutta jos lähdetään siitä, että jotkin psi-ilmiöt tiedetään aidoiksi, saattaisi hyvä, tasainen psyykikko (joka tietää, miten kasinopelejä pelataan) ansaita rahaa pelaamalla. Moni heikon psi:n omaava saattaisi myös saada aikaan pieniä vaihteluja kasinotuotoissa, mutta sen selvittäminen vaatisi valtavan kasinoita koskevan tietomäärän tutkimista eikä sellaista tietoa ole helppo saada.

15.4 ONKO KANAVOINTI AITO ILMIÖ?

Kanavoinnissa on kysymys väitteestä, jonka mukaan vainajahenki tai jokin muu ei-aineellinen olento voi puhua tai toimia herkän ihmisen kautta. Tuhatkahdeksansataaluvun loppupuolella ilmiötä kutsuttiin mediumismiksi. Vastaavanlaisia väitteitä vainajahenkien kanssa tapahtuvasta yhteydenpidosta löytyy eri kulttuureista kautta historian. Jotkut tutkijat uskovat, että poikkeukselliset lahjakkuudet, kuten Mozart musiikin alalla ja Ramanujan matematiikassa, ovat todisteita aidosta kanavoinnista.

Vaikka osa vainajahengiltä tai toisten maailmojen olennoilta tulleeksi väitetystä aineistosta on selvästikin pötyä, muu aineisto on innoittanut monia ihmisiä ja on edelleenkin valaistuksen lähteenä. Esimerkiksi ilmestysuskonnot ja jotkin näkykokemukset ovat kanavoidun tiedon muotoja. Mutta onko tieto peräisin aidosta paranormaalista lähteestä vai kanavoijan alitajunnasta, on yhä uudelleen esiin nousevan kiistan aiheena.

15.5 ONKO SUURIMITTAISIA PK-ILMIÖITÄ, KUTEN LEVITAATIOTA, OLEMASSA?

Kautta historian on esiintynyt kertomuksia hätkähdyttävistä tapahtumista, kuten ihmisistä leijumassa ilmassa, pyhistä ihmisistä aineellistamassa esineitä tyhjästä ja ihmisistä, jotka pystyvät liikuttamaan, taivuttamaan tai rikkomaan esineitä niitä koskettamatta. Ikävä kyllä, sellaisia väitteitä tekevät ihmiset haluavat useimmissa tapauksissa ansaita rahaa "kyvyillään". Koska petoksen mahdollisuus on suuri ja on suhteellisen helppo saada (taikatempuin) aikaan vakuuttavia ilmiöitä, jotka jäljittelevät tarkasti paranormaaleja ilmiöitä, luotettavat todisteet suurimittaisista ilmiöistä ovat hyvin niukkoja. Muutamia tapauksia ilmeisen aidosta pikkuesineiden liikuttelusta on tiedossa, mutta yleisesti ottaen suurimittaisen PK:n tai makro-PK:n olemassaolo on vielä vakavasti kyseenalainen.

16 MILLAINEN ON PARAPSYKOLOGIAN HISTORIA?

Huomautus: Tässä esitettävä katsaus rajoittuu englanninkielisissä maissa tapahtuneeseen parapsykologian kehitykseen. Koska psi on ikivanha, kulttuurien rajat ylittävä ilmiö, monet ryhmät ovat monin menetelmin tutkineet sitä kautta historian.

1880

Parapsykologia, siinä muodossa kuin sitä läntisessä maailmassa harrastetaan, kehittyi 1800-luvun loppupuolella Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tunnetusta vakavasta, tieteellisestä mielenkiinnosta spiritualismia kohtaan. (Brittiläisen) Psyykkisen tutkimuksen seuran (Society for Psychical Research, SPR) ja Amerikan psyykkisen tutkimuksen seuran (American Society for Psychical Research, perustettu 1885) loivat aikansa johtavat tiedemiehet tutkiakseen meedioita, jotka väittivät pystyvänsä olemaan yhteydessä kuolleisiin tai saamaan aikaan muita psyykkisiä ilmiöitä. Suuri osa varhaisesta todistusaineistosta oli kuvailevaa ja tapauskohtaista sisältäen kertomuksia enneunista, kuvauksia pöydän leijumisesta, selostuksia haamujen näkemisestä ja niin edelleen. Jotkut molempien tutkimusseurojen jäsenistä yrittivät testata aineellisten meedioiden väitteitä suunnittelemiensa erikoisvälineiden avulla. Muutamista näiden yhteisöjen jäsenten tapaustutkimuksista ja kirjoista, eritoten brittiläisen Frederick Myers'in ja yhdysvaltalaisen William James'in aikaansaannoksista, on tullut pysyviä klassikoita.

1900 - 1960

Stanford'in yliopiston psykologi J. E. Coover oli vuonna 1917 ensimmäisiä kokeellista tekniikkaa soveltavia tutkijoita psi-kykyjen arvioimiseksi laboratoriossa. Mutta vasta vuonna 1927 psi-tutkimuksessa alkoi uusi aikakausi biologi J. B. Rhinen astuttua kuvaan. Rhine kolleegoineen kehitti ensimmäisen koetekniikan ja vaikutti käsitteiden "ESP" ja "parapsykologia" yleistymiseen. Rhinen laboratorio Duken yliopistossa (Durhamissa Pohjois-Carolinassa), alun perin osana psykologian osastoa, sai maailmanlaajuista mainetta uraauurtavasta ja tieteellisesti moitteettomasta psi-tutkimuksestaan. Parhaiten hänen tutkimuksistaan tunnetaan ESP-testaus erikoiskorttien avulla ja PK-testaus nopan avulla. Vuonna 1965 Rhine jäi eläkkeelle Dukesta ja siirsi laboratorionsa yliopiston ulkopuolelle. Nykyisin Rhinen perintöä vaaliva Rhinen tutkimuskeskuksen Parapsykologian laitos (The Rhine Research Center's Institute for Parapsychology) tekee vireätä psi-tutkimusta Richard Broughton peräsimessään.

1960

Kiinnostus parapsykologiaa kohtaan räjähti 1960-luvulla ja sen tuloksena pantiin alulle seuraavat hankkeet: William G. Roll perusti Psyykkisen tutkimuskeskuksen (Psychical Research Foundation) Pohjois-Carolinaan Yhdysvalloissa. Roll tunnetaan parhaiten tutkimuksistaan räyhähenki- ja kummitteluilmiöiden parissa. Roll harjoittaa tätä nykyä aktiivista psi-tutkimusta Georgiassa.

Ian Stevenson käynnisti Parapsykologian jaoston (Division of Parapsychology) osaksi Virginian yliopiston Lääketieteellisen laitoksen Psykiatrian osastoa (Department of Psychiatry of the University of Virginia Medical School). Stevenson painotti ennakoimattomien tapausten, mm. enneunien ja telepaattisten vaikutelmien, tutkimusta. Hänet tunnetaan parhaiten uraauurtavasta työstään, jonka kohteena ovat olleet kuoleman jälkeiseen elämään liittyvät ilmiöt, ennen kaikkea jälleensyntymä-tyyppiset tapaukset Intian, Burman ja Thaimaan lasten parissa. Jaostoa kutsutaan nykyisin Persoonallisuustutkimuksen jaostoksi (Division of Personality Studies) ja Stevenson toimii vireästi tutkimuksen parissa.

Karlis Osis tuli tutkijajäseneksi (Chester Carlson Research Fellow) Amerikan psyykkisen tutkimuksen seuraan New Yorkissa. Osis teki kehostapoistumisilmiön tutkimuksia, kartoitustutkimuksia uskomuksista ja asenteista sekä ilmestystapausten tutkimuksia. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten uraauurtavasta työstään kuolinvuodenäkyjen parissa. Osis on nykyisin eläkkeellä.

John Beloff aloitti parapsykologisen tutkimuksen Edinburgh'in yliopiston Psykologian osastolla. Vuonna 1985 osastoon perustettiin oppituoli (Koestler Chair of Parapsychology) kirjailija Arthur Koestler'in ja hänen vaimonsa Cynthian jälkisäädöksen turvin. Prof. Robert L. Morris'ista tuli viran ensimmäinen haltija. Morris, hänen tutkimusryhmänsä ja jatko-opiskelijansa pyrkivät aktiivisesti edistämään sellaista suhtautumistapaa parapsykologiaan, joka korostaa psi-tapahtumien ymmärtämistä ja herkistämistä. Lisätietoja ks. Koestler Parapsychology Unit.

Yhden huomattavan tutkimusohjelman alullepanijoina olivat Montague Ullman ja Stanley Krippner New Yorkin Brooklynissä sijaitsevassa Maimonides'in sairaalassa. Tämä ryhmä, johon myöhemmin tuli mukaan Charles Honorton, tunnetaan parhaiten unitelepatiaa käsittelevästä työstään. Maimonides-ohjelman päättyessä vuonna 1979 Charles Honorton avasi Princeton'iin New Jerseyn osavaltioon uuden laboratorion (The Psychophysical Research Laboratories). Honorton'in laboratorio, joka jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1989, tuli parhaiten tunnetuksi ganzfeld-tyyppisistä telepatiatutkimuksista, mikro-PK -testeistä ja meta-analyysityöstä. Krippner harjoittaa paraikaa aktiivista tutkimustyötä Saybrook-instituutissa San Franciscossa. Honorton kuoli traagisesti vuonna 1993 valmistellessaan parapsykologiaa käsittelevää filosofian tohtorin väitöskirjaansa Edinburgin yliopistossa.

Psykologian professori Charles Tart, joka tunnetaan parhaiten muuntuneita tajunnantiloja käsittelevästä uraauurtavasta työstään, opetti ja johti parapsykologista tutkimusta Kalifornian yliopistossa Davis'issa. Nyttemmin hän on jo vetäytynyt yliopistosta eläkkeelle harjoittaen opetus- ja tutkimustyötä muun muassa Transpersoonallisen psykologian instituutissa (The Institute of Transpersonal Psychology) Palo Altossa Kalifornian osavaltiossa.

1970-luku

Vuonna 1972 käynnistyi kalifornialaisessa aivoriihessä SRI International (aikaisemmalta nimeltään Stanford Research Institute) Kalifornian Menlo Park'issa muuan huomattava psi-tutkimushanke. Ohjelman panivat alulle fyysikot Harold Puthoff ja Russell Targ; fyysikko Edwin May liittyi heihin myöhemmin. SRIn ohjelma paneutui kaukokatsontatutkimukseen (kyseinen käsite otettiin käyttöön ohjelmassa). May ryhtyi johtamaan ohjelmaa vuonna 1985, jolloin Puthoff siirtyi muihin tehtäviin. Kun May vuonna 1989 lähti SRI International'ista, hän pani alulle samankaltaisen ohjelman Palo Altossa sijaitsevan Science Applications International Corporation (SAIC) -yhtiön Kognitiivisten tieteiden laboratoriossa. Ohjelman mukainen tutkimus jatkuu edelleen. Se on tullut tunnetuksi kehittyneiden teknologioiden soveltamisesta, esimerkiksi magnetoenkefalografiasta, jota se käyttää aivojen toiminnan tutkimiseksi koehenkilöiden suorittaessa psi-tehtäviä. Laboratorio kehittelee myös mikro-PKn teoreettisia malleja. Kaukokatsontatutkimusta se lähestyy ensisijaisesti "fysikaalisesta" näkökulmasta.

Vuonna 1979 alkoi myös toinen psi-tutkimusohjelma New Jerseyn Princetonissa, Princetonin yliopiston Tekniikan osastolla. Sen pani alulle silloinen Tekniikan osaston dekaani Robert Jahn. The Princeton Engineering Anomalies Research -laboratoriossa (PEAR-laboratorio - http://www.princeton.edu/~rdnelson/pear.html) jatketaan edelleen tutkimuksia. Laboratorio tunnetaan parhaiten mittavasta mikro-PK -tietokannastaan, PK-kokeista joissa on mukana muita aineellisia järjestelmiä, "ennakoivaa kaukohavainnointia" käsittelevistä kokeistaan sekä teoreettista ponnistuksistaan, joilla kvanttimekaniikan käsitteitä yritetään yhdistää psi-toimintoihin.

1990-luku

Vuoden 1993 lopussa Dean Radin perusti Tietoisuudentutkimusjaoston (Consciousness Research Division) psi-tutkimusohjelman Harry Reid'in Ympäristötutkimuskeskukseen Las Vegas'issa sijaitsevan Nevadan yliopiston yhteyteen (Harry Reid Center for Environmental Studies at the University of Nevada). Laboratoriossa suoritetaan psi-ilmiöiden perus- ja sovellustutkimusta.

Vuonna 1995 Richard Wiseman käynnisti psi-tutkimusohjelman Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevan Hertfordshiren yliopiston psykologian osastolla. Susan Blackmore aloitti samankaltaisen ohjelman Bristolissa sijaitsevan Länsi-Englannin yliopiston psykologian osastolla.

17 MISSÄ LAITOKSISSA SUORITETAAN AKTIIVISTA PSI-TUTKIMUSTA?

Anomalous Cognition Program, Amsterdamin yliopisto, Alankomaat
Cognitive Sciences Laboratory, Palo Alto, Kalifornia
Consciousness Research Laboratory, Nevadan yliopisto, Las Vegas, Nevada, USA
Department of Psychology, Hertfordshiren yliopisto, Yhdistyneet kuningaskunnat
Budapestin Eotvos Lorand -yliopisto, Unkari
Division of Psychiatry, Virginian yliopisto, USA
Institute for Parapsychology, Rhine-tutkimuskeskus, Durham, Pohjois-Karolina, USA
Mind-Matter Unification Project, Cambridgen yliopisto, Yhdistyneet kuningaskunnat
Koestler Parapsychology Unit, Edinburgh'in yliopisto, Skotlanti
PEAR Laboratory, Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, Princeton'in yliopisto, Princeton, New Jersey, USA

18 KETKÄ OVAT OLLEET ENITEN VAIKUTTAMASSA TÄMÄN UEK:N SYNTYYN?

Editor, Dean Radin, Ph.D., Consciousness Research Laboratory, University of Nevada, Las Vegas, NV, USA
Carlos Alvarado, MS., University of Edinburgh, Scotland
Dick Bierman, Ph.D., Anomalous Cognition, University of Amsterdam
Topher Cooper, BSc., Voice Processing Corporation, Cambridge, MA, USA
Edwin May, Ph.D., Cognitive Sciences Laboratory, Palo Alto, CA, USA
Roger Nelson, Ph.D., PEAR Laboratory, Princeton University, Princeton, NJ, USA
Ephraim Schechter, Ph.D., University of Colorado, Boulder, CO, USA
James Spottiswoode, BSc., James Spottiswoode & Assoc., CA
Charles Tart, Ph.D., University of California, Davis (Emeritus), CA, USA
Huomautus: Kunkin henkilön tämän UEK:n hyväksi antama panos edustaa hänen omia käsityksiään eikä heijastele tai edusta minkään järjestön, yhtiön tai yliopiston virallista kantaa. Hits since 18.5.98

*